Uppsägning

Uppsägning

Uppsägning av lägenhet skall ske skriftligen och bekräftas av hyresvärden. Skickar du din uppsägning skall den skickas med rekommenderad postförsändelse vilket också ger dig vid handen bekräftelse av din uppsägning. Uppsägningstiden är 3 månader och börjar gälla första vardagen efter varje månadsskifte och skall vara påskriven och bekräftad senast den första vardagen i månaden innan kl. 12:00.

Vid utflyttning sker alltid en åtgärdsbesiktning minst en månad innan avflyttning. Städbesiktning utförs i alla lägenheter utom vid direktbyte. Städbesiktningen bör anmälas minst en vecka innan avflyttningsdag.

Tänk på att säga upp ditt elabonnemang och att ni gör adressändring. Ni som har Tele 2 lämnar kvar er digitalbox med tillbehör i lägenheten till nästa hyresgäst.