Hyresgästinformation

Uthyrning i andra hand

Det krävs alltid tillstånd för att en hyresgäst skall få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Tillstånd skall i första hand sökas hos hyresvärden men om inte hyresvärden samtycker kan tillstånd sökas hos hyresnämnden. Tillstånd godkänns om beaktansvärda skäl föreligger som ex. studier eller arbete på annan ort och att man alltid har för avsikt att flytta tillbaka till sin lägenhet. Upprätta alltid ett andrahandskontrakt och skicka in en kopia till oss.

Överlåtelse

En hyresgäst får enligt hyreslagen inte överlåta hyresrätten till annan person. Undantag från denna regel är närstående, som varaktigt sammanbor med hyresgästen. Tillstånd ges om hyresvärden skäligen kan godta förändringen. Vid bodelning, äktenskapsskillnad eller hyresgästens död gäller att lägenhet har varit gemensam bostad för makarna.

Byte

Som vid andrahandsuthyrning krävs det tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden och att det föreligger beaktansvärda skäl.
 

Hemförsäkring

Vi rekommenderar alla att teckna hemförsäkring. Vid skada i lägenhet gäller inte hyresvärdens försäkring beträffande ert lösöre (kläder, möbler, tv/dator etc.). 

Betala hyran

Anmäl dig för e-faktura via din banks hemsida så får du din avi skickad till din bank. Det går också bra att betala hyran via autogiro, då dras hyran automatiskt vid varje månadsskifte.

Skadedjursproblem

OP Fastigheter har ett avtal med NOMOR som du kontaktar om du får problem med skadedjur.  De ger dig tips och råd och du får kostnadsfritt hjälp med skadedjurssanering.

Nomor 0771- 122 300

Ersättning för skador av möbler och textiler ligger dock utanför OP Fastigheters ansvar och du ställer eventuella skadeanspråk till ditt försäkringsbolag.

För att skadedjuren inte skall spridas är det ändå viktigt att du även anmäler det till oss så att vi kan informera övriga hyresgäster.

Örebro, Sverige

Elnätsabonnemang

E-on

Kabel-tv / Bredband

För information och felanmälan:

Tele2

Telenor 

Vilken kabel-tv och bredbandsleverantör er fastighet är ansluten till står på anslagstavlan i trapphuset.