Jour

På kvällar och helger når ni vår fastighetsjour CSG (019-26 40 50) för akuta ärenden efter vår kontorstid (som absolut inte kan vänta tills nästa vardag).
Jouren har huvudnycklar till samtliga av våra fastigheter.